OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME DERNEĞİ

ODGE – Olumlu Davranış Geliştirme Programı

"PBS - Positive Behavior Support “ / “ODGE – Olumlu Davranış Geliştirme Programı” “Olumlu Yaklaşım , Olumlu Okul İklimi”

Çocuk ve gençlerin ailelerinden sonraki ikinci önemli sosyalleşme ve etkileşim ortamları okullardır. Öğrencilere akademik başarının yanısıra temel yaşam becerileri kazandırmak eğitim kurumlarının temel hedeflerinden biri olmalıdır. Günümüzde; öz farkındalık, çevre farkındalığı, iletişim, liderlik, takım çalışması, girişimcilik ve problem çözme gibi becerilerin kazanılması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.